Rainforest Alliance is een keurmerk voor eerlijke handel en bescherming van het milieu voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Onze specialty Rainforest koffie blend is dus een milieu bewuste koffie keuze.

Verantwoorde koffie op locatie

Deze milieuorganisatie komt uit de Verenigde Staten, zij hebben zich tot doel gesteld die ecosystemen en mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn te beschermen. De bescherming van het regenwoud en het welzijn en het inkomen van arbeiders is een belangrijk criterium van dit keurmerk.

De Specialty Rainforest blend die onze barista gebruiken draagt dit keurmerk en gaat dus verder dan het EKO-keurmerk en het Max Havelaar keurmerk. Er zijn 200 eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer waaraan boeren moeten voldoen. De werknemers op plantages moeten minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving. Een belangrijk verschil met het Max Havelaar-keurmerk is dat bij Rainforest Alliance geen prijsgaranties worden gegeven aan boeren. De boer ontvangt geen vaste minimumprijs: de prijs komt tot stand door onderhandeling tussen koper en producent. De boer ontvangt vaak een hogere prijs vanwege certificatie en betere kwaliteit.

Rainforest Alliance is gebaseerd op 10 principes:
1. Aanwezigheid van een managementsysteem voor sociale en milieuzaken
2. Behoud van het ecosysteem
3. Bescherming van het wild
4. Behoud van schoon water
5. Eerlijke behandeling en goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders
6. Gezonde en veilige werkomstandigheden
7. Goede relatie met plaatselijke gemeenschap
8. Geïntegreerd bestrijdingsmiddelen gebruik, deels biologische bestrijdingsmethoden, waardoor er minder gespoten wordt
9. Goed beheer en bescherming van de bodem
10. Afvalbeleid

Er zijn daarnaast 14 criteria waarbij de plantage bij elk criterium minimaal 50% moet scoren en in totaal 80%, om een keurmerk te kunnen krijgen.

Keurmerkorganisatie: Rainforest Alliance, www.rainforest-alliance.org

Een maatschappelijk verantwoorde keuze

Kiest u dus voor onze koffie en barista op locatie dan kiest u voor milieu bewuste koffie met een maatschappelijk verantwoorde achterliggende werkwijze. De koffiebakfiets, onze eye-catcher voor beurzen complementeerd dit geheel natuurlijk door de milieuvriendelijk uitstraling van de fiets.

Vul onderstaand contactformulier in voor meer informatie

Gelieve dit veld leeg te laten.